free bootstrap template
Allround beheer

Integrale en innovatieve oplossingen

Ons vak is het beheren en het inrichten van de openbare ruimte. Dagelijks werken we aan de verbetering van de ruimte om ons heen. In een steeds complexer krachtenveld wordt een vakbeheerder geacht zijn weg te vinden. wij ontzorgen uw organisatie.

BT Advies is een allround ingenieurs- en advies-bureau. Wij overzien complete planprocessen en zijn altijd nieuwsgierig naar hoe het beter kan. Door te innoveren maken we het verschil.

Bij onze inspecties richten we ons op innovatieve manieren, om direct na de inspectie te kunnen schakelen naar onderhoud of beleid. Dit vraagt zowel een praktische als een visionaire benadering.

• Inspecties
• GIS oplossingen
• Inventarisaties
• Beleid- en beheerplannen
• Werkvoorbereidingen en calculaties
• Buitenruimte grijs / groen / blauw
• Software ontwikkeling

Begroting

Werkvoorbereiding RAW 

Wij stellen RAW-bestekken op, vraagspecificaties, begrotingen en andere contractstukken. We maken gebruik van onze technische kennis om de wensen van onze opdrachtgevers te vertalen in uitvoerbare technische plannen. Samen met vakinhoudelijke adviseurs zorgen we voor haalbare technische oplossingen.

Toezicht en directie

BT Advies draagt zorg voor het toezien op de contractuele verplichtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Toezicht op de dagelijkse voortgang, kwaliteit van het werk, bewaking van budgetten en controle op de planning dragen bij tot het gewenste resultaat. BT Advies heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van complexe werken en heeft de expertise om de uitvoering naar het gewenste resultaat te brengen.

BTAdvies
Postadres

Postbus 241
5580 AE  Waalre
KvK nr. 57105464

 

Bezoekadres

Oliemolen 10
5462 BN Veghel